Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Nucli de variació

Regió de la superfície terrestre on, en un moment donat, és més gran la variació baromètrica. Pot ésser un nucli de baixa si la pressió ha baixat, o d'alça si ha pujat.

Enllaç permanent: Nucli de variació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Norte, Norther | Glossari Meteorologia | Nuclis de condensació >

Novetats