Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Nuclis de sublimació

Partícules petitíssimes, que se suposen cristal•litzades en el sistema hexagonal (partícules de quars?) damunt les quals comença a dipositar-se en forma de glaç el vapor d'aigua atmosfèric quan el grau higromètric és suficientment alt i la temperatura inferior a 0°C.

Enllaç permanent: Nuclis de sublimació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nuclis de condensació | Glossari Meteorologia | Núvol >

Novetats