Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Núvol paràsit

Núvol de situació invariable malgrat que el vent sia fort, que a vegades es forma per motius orogràfics en certs llocs de les muntanyes o en llur proximitat.

Enllaç permanent: Núvol paràsit - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Núvol de tempesta | Glossari Meteorologia | Nuvolositat >

Novetats