Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Núvols mitgencs

Núvols situats generalment entre els 2000 i els 6000 metres d'alçària. Aquest grup comprèn els altocúmulus i els altostratus.

Enllaç permanent: Núvols mitgencs - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Núvols inferiors (o baixos) | Glossari Meteorologia | Núvols noctilucents >

Novetats