Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Núvols inferiors (o baixos)

Núvols compresos entre la proximitat del terreny i els 2000 metres d'alçària. Aquest grup comprèn els stratocúmulus, els stratus i els nimbustratus.

Enllaç permanent: Núvols inferiors (o baixos) - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Núvols d'expandiment vertical | Glossari Meteorologia | Núvols mitgencs >

Novetats