Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Núvols noctilucents

Núvols d'aspecte cirrós, lluminosos, que a voltes es veuen a altes hores de la nit, sobretot durant les nits curtes d'estiu. Se'ls suposa formats per eixams de pols il•luminats pel Sol i procedents dels meteorits o de les erupcions volcàniques. Llur altitud és molt gran: sovint de l'ordre d'uns 80 quilòmetres.

Enllaç permanent: Núvols noctilucents - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Núvols mitgencs | Glossari Meteorologia | Núvols penjants >

Novetats