Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Núvols superiors (o alts)

Núvols que tenen de nivell, en promig, més de 6000 metres, i estan formats per cristallets de glaç. Aquest grup comprèn els cirrus, els cirrocúmulus i els cirrostratus.

Enllaç permanent: Núvols superiors (o alts) - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Núvols penjants | Glossari Meteorologia | Observatori >

Novetats