Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ozó

Forma al•lotròpica de l'oxigen, que té per símbol en Química O3.

Enllaç permanent: Ozó - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Oscil•lació | Glossari Meteorologia | Ozonització >

Novetats