Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Oscil•lació

Variació periòdica del valor d'un element a una banda i altra del seu valor promedi (oscil•lació anual o diürna de la temperatura, etc.). Se la sol mesurar per la diferència entre els valors extrems.

Enllaç permanent: Oscil•lació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Os de sípia | Glossari Meteorologia | Ozó >

Novetats