Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ozonització

Conversió de l'oxigen ordinari en ozó, en l'atmosfera. S'atribueix a les descàrregues elèctriques i a l'acció de les radiacions procedents del Sol i de l'espai.

Enllaç permanent: Ozonització - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ozó | Glossari Meteorologia | Pack >

Novetats