Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pack

Gruixa de glaç flotant format en glaçar-se l'aigua de mar i que en els mars polars és emportat per la deriva.

Enllaç permanent: Pack - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ozonització | Glossari Meteorologia | Pagoscopi >

Novetats