Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Paral•laxi

Desviació aparent d'un objecte quan l'observador canvia de posició. En la lectura de les graduacions dels instruments es pot cometre un error de paral•laxi quan l'escala graduada i el punt observat (p. ex., l'extrem de la columna termomètrica) són a diferent distància de l'observador.

Enllaç permanent: Paral•laxi - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pantà baromètric | Glossari Meteorologia | Parantheli >

Novetats