Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pantà baromètric

Àrea de pressió uniforme propera a la normal i sense gradient isobàric ben definit.

Enllaç permanent: Pantà baromètric - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pampero | Glossari Meteorologia | Paral•laxi >

Novetats