Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Parantheli

Ressol o fals Sol situat en el cercle parhèlic, o sia a la mateixa altura que el Sol, i a una distància angular de l'astre, superior als 90°.

Enllaç permanent: Parantheli - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Paral•laxi | Glossari Meteorologia | Paraselena >

Novetats