Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Paraselena

Resplendor que alguna vegada s'observa, amb cel cirrós, quan hi ha Lluna. La seva posició en relació amb aquest astre és la mateixa que la dels parhelis relativament al Sol.

Enllaç permanent: Paraselena - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Parantheli | Glossari Meteorologia | Paràsits (sorolls) >

Novetats