Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Marxa

Règim d'un element meteorològic durant un cert període de temps (dia, any, etc.); p. ex., marxa mitja diürna de la temperatura.

Enllaç permanent: Marxa - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Marinada | Glossari Meteorologia | Massa (o cos) d'aire >

Novetats