Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Predicció del temps

Previsió del temps que farà, generalment amb una anticipació no superior a vint-i- quatre hores.

Enllaç permanent: Predicció del temps - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Precisió | Glossari Meteorologia | Predictor >

Novetats