Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Predictor

El meteoròleg encarregat de fer la predicció del temps.

Enllaç permanent: Predictor - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Predicció del temps | Glossari Meteorologia | Pressió >

Novetats