Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Psicròmetre- fona

Psicròmetre que es fa voltar amb un cordill o una maneta, com el termòmetre- fona.

Enllaç permanent: Psicròmetre- fona - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Psicròmetre | Glossari Meteorologia | Psicròmetre d'aspiració (o d'Assmann) >

Novetats