Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Psicròmetre

Higròmetre constituït per dos termòmetres: un de bola seca i un de bola humida. Amb aquest aparell es determina la humitat de l'aire per la diferència entre les indicacions dels dos termòmetres.

Enllaç permanent: Psicròmetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pseudo-làbil | Glossari Meteorologia | Psicròmetre- fona >

Novetats