Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Psicròmetre d'aspiració (o d'Assmann)

Psicròmetre en el qual els dos termòmetres estan sotmesos a un corrent d'aire de velocitat constant, per l'acció d'un aparell aspirador.

Enllaç permanent: Psicròmetre d'aspiració (o d'Assmann) - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Psicròmetre- fona | Glossari Meteorologia | Pulvímetre >

Novetats