Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Punts neutres

Punts del cel on la llum no és polaritzada.

Enllaç permanent: Punts neutres - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Punt de rosada | Glossari Meteorologia | Quantitat d'aigua que 1 m3 d'aire inspirat pot sostreure a l'aparell respiratori, suposant que la seva temperatura pu >

Novetats