Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Punt de rosada

Temperatura a la qual s'inicia la condensació del vapor d'aigua contingut en una quantitat d'aire que es va refredant.

Enllaç permanent: Punt de rosada - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pulvímetre | Glossari Meteorologia | Punts neutres >

Novetats