Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Quantitat d'aigua que 1 m3 d'aire inspirat pot sostreure a l'aparell respiratori, suposant que la seva temperatura pu

Enllaç permanent:

Quantitat d'aigua que 1 m3 d'aire inspirat pot sostreure a l'aparell respiratori, suposant que la seva temperatura pu - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Punts neutres | Glossari Meteorologia | Quasi >

Novetats