Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Raigs actínics

Radiació corresponent a la regió de curtes longituds d'ona de l'espectre visible, i sobretot a l'ultravioleta, i que es distingeix per produir principalment efectes químics.

Enllaç permanent: Raigs actínics - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Raig verd | Glossari Meteorologia | Raigs crepusculars >

Novetats