Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Raigs crepusculars

Faixes alternativament fosques (blavoses) i clares (rogenques) que a vegades divergeixen del lloc on el Sol es troba sota l'horitzó. En algunes ocasions convergeixen per la banda oposada (raigs anticrepusculars). Són efectes d'ombra en l'alta atmosfera, produïts per núvols o per muntanyes, i llur convergència o divergència és un efecte de perspectiva.

Enllaç permanent: Raigs crepusculars - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Raigs actínics | Glossari Meteorologia | Ramioles >

Novetats