Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ramioles

Quan la mar apareix "blanca" de tan calma que és, les primeres alenades del ventet hi pinten enfosquiments irregulars i volanders que són anomenats ramioles, les quals vénen a ésser, doncs, uns verberols molt esllanguits. (Patxot: observacions de Sant Feliu de Guíxols.)

Enllaç permanent: Ramioles - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Raigs crepusculars | Glossari Meteorologia | Ratxa >

Novetats