Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Verberol

"Quan una ratxa, amb certa composant ascendent, s'amorra sobre la mar, hi produeix un enfosquiment de color entremig d'un escampall de ruixim: és el verberol. Ve a ésser, doncs, el mateix fet de les ramioles, emperò molt intensificat." Aquesta definició que Rafel Patxot dóna del mot barberol en el seu volum d'observacions de Sant Feliu de Guíxols, sembla justificar la grafia que ací hem adoptat, considerant el mot com a derivat de verberar.

Enllaç permanent: Verberol - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vents etesis | Glossari Meteorologia | Vernalització >

Novetats