Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ratxositat

a) Qualitat del vent que bufa a ratxes. b) Nombre que mesura la intensitat de les ratxes; per exemple, relació entre l'amplitud de l'oscil•lació de velocitat i la velocitat mitja del vent.

Enllaç permanent: Ratxositat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ratxa | Glossari Meteorologia | Recalmó >

Novetats