Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Recalmó

Minvada transitòria del vent.

Enllaç permanent: Recalmó - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ratxositat | Glossari Meteorologia | Recorbar >

Novetats