Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Rumb nàutic

Rumb comptat des del nord o des del sud, de 0° a 90°. Per exemple, "Sud 52° a l'est".

Enllaç permanent: Rumb nàutic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ruixats d'inestabilitat | Glossari Meteorologia | Salinitat >

Novetats