Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ruixats d'inestabilitat

Ruixats evidentment produïts per la inestabilitat vertical deguda a un escalfament excessiu de les capes inferiors de l'aire o a l'excessiva fredor de les capes altes.

Enllaç permanent: Ruixats d'inestabilitat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ruixat | Glossari Meteorologia | Rumb nàutic >

Novetats