Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Salinitat

Proporció de sals continguda en l'aigua. La de l'aigua de mar se sol expressar en tant per mil (grams de substàncies salines en 1000 grams d'aigua de mar).

Enllaç permanent: Salinitat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Rumb nàutic | Glossari Meteorologia | Salt del vent >

Novetats