Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Salt del vent

Variació brusca de la direcció del vent.

Enllaç permanent: Salt del vent - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Salinitat | Glossari Meteorologia | Sants de glaç >

Novetats