Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura acumulada

Suma de les temperatures mitges diàries, per sobre o per sota d'una temperatura bàsica. És expressada en dies-graus. La temperatura bàsica sol ésser la de 6°C, considerada com a inici de la vegetació en els climes temperats; els excessos de temperatura per sobre de 6° es prenen com a positius, i els defectes per sota de 6° com a negatius. (Vid. Integral tèrmica.)

Enllaç permanent: Temperatura acumulada - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura absoluta | Glossari Meteorologia | Temperatura balística >

Novetats