Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura balística

Temperatura hipotètica que hauria de tenir l'aire a ran de terra, amb un gradient tèrmic determinat, perquè la trajectòria d'un projectil fos la mateixa que segueix realment a través de l'atmosfera amb les temperatures actuals.

Enllaç permanent: Temperatura balística - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura acumulada | Glossari Meteorologia | Temperatura equivalent >

Novetats