Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura pseudo- potencial

(Equipotencial, segons alguns autors.) Temperatura equivalent potencial.

Enllaç permanent: Temperatura pseudo- potencial - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura potencial | Glossari Meteorologia | Temperatura que tindria l'aire si la part d'aire perfectament sec que conté fos portada adiabàticament des de la  >

Novetats