Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura potencial

Temperatura que tindria una quantitat qualsevol d'aire, si adiabàticament se la sotmetés a la pressió normal.

Enllaç permanent: Temperatura potencial - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura operativa | Glossari Meteorologia | Temperatura pseudo- potencial >

Novetats