Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura que tindria l'aire si la part d'aire perfectament sec que conté fos portada adiabàticament des de la

Enllaç permanent:

Temperatura que tindria l'aire si la part d'aire perfectament sec que conté fos portada adiabàticament des de la - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura pseudo- potencial | Glossari Meteorologia | Temperatura virtual >

Novetats