Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temps local

El que té per origen del dia el pas del Sol per l'antimeridià del lloc. Si és el pas del Sol ver el que es pren per guia, el temps és el que marquen els rellotges de Sol i s'anomena temps local ver. Si és el Sol mig, el temps és el que marcaven els rellotges de màquina abans de l'establiment dels fusos horaris, o sia el temps local mig. Alguns aparells, com l'heliògraf de Campbell, han d'ésser orientats d'acord amb el temps local ver.

Enllaç permanent: Temps local - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temps legal | Glossari Meteorologia | Temps universal >

Novetats