Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temps universal

El que té per origen del dia el pas del Sol mig per l'antimeridià de Greenwich. En la pràctica se'l designa amb les inicials T.M.G. o bé T.U., i és l'adoptat per a les efemèrides astronòmiques i per a moltes aplicacions científiques de caràcter internacional.

Enllaç permanent: Temps universal - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temps local | Glossari Meteorologia | Tendència baromètrica >

Novetats