Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tendència baromètrica

Variació de la pressió atmosfèrica en les tres hores que precedeixen a la d'observació.

Enllaç permanent: Tendència baromètrica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temps universal | Glossari Meteorologia | Tensió de vapor >

Novetats