Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tensió de vapor

Pressió exercida per un vapor.

Enllaç permanent: Tensió de vapor - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tendència baromètrica | Glossari Meteorologia | Termògraf >

Novetats