Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tornado

Nom d'origen castellà amb el qual es designa als Estats Units i a l'Austràlia un violent remolí semblant a una mànega, però de dimensions majors (diàmetre de l'ordre d'un centenar de metres, o més), relacionat també amb un sostre de nimbus. La velocitat del vent pot excedir-hi els 300 km per hora, i la seva velocitat de translació és d'uns 50 km per hora.

Enllaç permanent: Tornado - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Torbonada | Glossari Meteorologia | Tramuntana >

Novetats