Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tub de Bourdon

Tub metàl•lic de parets molt primes, de secció el•líptica molt aplanada i de forma corbada, que varia de curvatura per efecte dels canvis de pressió interna o externa. S'usa com a òrgan sensible d'alguns aparells de mesura (anemòmetres, baròmetres, etc.)

Enllaç permanent: Tub de Bourdon - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Troposfera | Glossari Meteorologia | Tub de Pitot >

Novetats