Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tub de Pitot

Aparell per a mesurar la velocitat d'un corrent fluid, per l'augment de pressió dins un tub obert de cara al corrent. Alguns anemòmetres, com el de Dines, tenen com a òrgan essencial un tub de Pitot que es manté sempre cara al vent.

Enllaç permanent: Tub de Pitot - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tub de Bourdon | Glossari Meteorologia | Tub de Venturí >

Novetats