Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tub de Venturí

Tub format per dos troncs de con units per llurs bases menors. Quan passa un corrent fluid per dins el tub, es produeix una depressió o succió en el cercle d'unió dels dos cons, propietat que és utilitzada en la construcció d'alguns anemòmetres.

Enllaç permanent: Tub de Venturí - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tub de Pitot | Glossari Meteorologia | Tundra >

Novetats