Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Turbo

Prefix que s'anteposa al nom d'alguna propietat de l'aire per a indicar que és deguda o inherent a la turbulència (turbodifusivitat, turboviscositat, etc.). Correspon al prefix anglès eddy-.

Enllaç permanent: Turbo - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tundra | Glossari Meteorologia | Turbulència >

Novetats