Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Turbulència

Estat general de pertorbació del moviment, que es produeix en un corrent fluid quan passa rasant una superfície sòlida o un altre corrent fluid de direcció o velocitat diferent.

Enllaç permanent: Turbulència - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Turbo | Glossari Meteorologia | Ull de la tempestat >

Novetats