Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Variació baromètrica

S'entén especialment amb aquest nom la diferència entre la pressió actual en un lloc i la que hi havia 3 hores (tendència), 6 h, 12 h o 24 h abans.

Enllaç permanent: Variació baromètrica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vapor aquós | Glossari Meteorologia | Variació secular >

Novetats